Daily Salah

Jan 29, 2023

8 Rajab 1444

Prayer Adhan Iqamah
Fajr6:12 am 6:30 am
Sunrise7:27 am
Duhr12:33 pm 1:35 pm
Asr3:16 pm 3:45 pm
Maghrib5:37 pm 5:50 pm
Isha6:54 pm 7:30 pm
Jummah 12 PM & 1 PM