Daily Salah

Sep 24, 2023

9 Rabi al-Awwal 1445

Prayer Adhan Iqamah
Fajr5:57 6:20
Sunrise7:08
Duhr1:12 1:35
Asr4:36 5:10
Maghrib7:14 7:25
Isha8:27 8:40
Jummah 12:00 | 1:00